Saturday, 20 July 2013

Nama nama bayi islami beserta artinya yang berawalan dengan huruf M

Berikut nama nama bayi islami beserta artinya yang diawali dengan huruf M :

No. Nama Artinya
01. Maajid Mulia
02. Ma'mun Aman
03. Muhyiddin Yang menghidupkan agama
04. Mar'ie Terpelihara
05. Masyhur Kesohor
06. Majdi Kemuliaan
07. Mukhtar Terpilih
08. Mas'ud Bahagia
09. Murtadho Diridhoi
10. Marwan (1) urusan yang lurus (2) Seorang Khalifah dari Bani Umayyah
11. Mustafa Pilihan
12. Maalik Yang memiliki
13. Mubarak Yang diberkahi
14. Mujahid Pejuang
15. Majduddin Kemuliaan agama
16. Mahbub Disukai - Dicintai
17. Muhsin Yang berbuat kebaikan
18. Mahmud Terpuji
19. Mursyid Pemberi petunjuk jalan
20. Muslim Seorang Muslim
21. Mu'min Seorang yang beriman
22. Muammar Berumur panjang
23. Mahrus Yang dijaga
24. Mudrik Berakal - Memahami
25. Ma'ruf (1) Kebaikan (2) Yang dikenal
26. Mundzir Pemberi peringatan
27. Mustajab Terkabul do'anya
28. Marzuq Yang diberi rezeki
29. Muin Penolong
30. Maliki Penganut mazhab Imam Malik
31. Mansur Yang dimenangkan
32. Munadi Yang berseru
33. Murfid Penolong
34. Mahir Pandai - Cakap
35. Miftah Kunci
36. Munir Bersinar
37. Munawir Yang ikut latihan militer
38. Munawwir Pemutih dengan kapur
39. Mufrih Penggembira
40. Mu'tashim Terpelihara dari dosa
41. Mukarrom Yang Mulia
42. Mus'ad Yang dibahagiakan
43. Mahdi Yang mendapat Hidayah
44. Mushoddaq Dapat dipercaya
45. Mushoddiq Yang mempercayai
46. Muhtarom Yang terhormat (di hormati)
47. Muhajir Yang berhijrah
48. Misbah Pelita - Lampu
49. Misbahuddin Pelita agama
50. Muntashir Yang menang
51. Muflih Yang sukses - Jaya
52. Mushlih Yang memperbaiki
53. Mu'afa Yang selamat - sehat
54. Mukhlis Yang Ikhlas
55. Mukhlas Yang Ikhlas
56. Munif Tinggi Kedudukannya - Menonjol
57. Marjan Batu permata marjan
58. Ma'shum Terhindar dari dosa
59. Maimun Yang diberkahi
60. Mustaqim Lurus
61. Marsa Pelabuhan
62. Musyif Pengawas
63. Makarim Bersifat mulia
64. Muthliq Pemberi sesuatu
65. Mamduh Yang dipuji
66. Mazru'i Yang ditanami
67. Mubasysyir Pemberi kabar gembira
68. Mastur Tertutup - dirahasiakan
69. Musyaffa' Memperoleh syafa'at
70. Mudhoffar Yang dimenangkan
71. Muthohhar yang disucikan
72. Masy'al Tempat menyalakan Api
73. Ma'lum Yang diketahui
74. Ma'mur Makmur
75. Muzakki (1) Yang mengeluarkan Zakat (2) Yang Membersihkan diri
76. Murad Kemauan
77. Mahfudh Terpeliharan - terjaga
78. Mukhbit Tunduk patuh
79. Muqsith Berbuat adil
80. Mutawakkil Yang bertawakal
81. Mutawalli Yang menangani jabatan atau urusan
82. Mahasin Kebaikan- kebaikan
83. Muti' yang selalu taat
84. Mufid Memberi manfaat
85. Manaf Gunung yg tinggi - Yg Mengungguli lainnya
86. Munib Yang berinabah (kembali) kejalan Allah
87. Muwaffaq yang mendapat Taufiq (restu)
88. Mustaghfirin Orang-orang yang beristighfar
89. Musaid Pembantu - Penolong

0 comments:

Post a Comment

Ikuti Info Bayi dan Ibu hamil via Email anda

 

Copyright © 2012. Nama Nama bayi Islami - All Rights Reserved - Design by BTDesigner - Proudly powered by Blogger